idr-1158
Title: [originál] [překlad]
Informace a dezinformace v symbióze: rešeršní pohledy, přístupy a případy
Authors: Papík, Richard
Year: 2017
Language: cze
Keyword(s): dezinformace; informační gramotnost; rešeršní služby; vyhledávání informací
English keyword(s): disinformation; information literacy; information retrieval; search services
Conference/Event: Searching Session 2017 aneb Co se skrývá za vyhledáváním, Praha (CZ), 2017-10-03
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2017-10-09, last modified 2020-07-11


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]