idr-1199
Title: [originál] [překlad]
Seznámení s přípravou platformy pro zajištění služeb dodávaní dokumentů včetně MVS: ZÍSKEJ - I
Authors: Chára, Luboš
Year: 2017
Language: cze
Keyword(s): elektronické dodávání dokumentů; meziknihovní výpůjční služby; virtuální knihovny
English keyword(s): document delivery services; interlibrary circulation services; virtual libraries
Conference/Event: Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), informace o systému VPK a nově připravované platformě ZÍSKEJ - I., Praha (CZ), 2017-11-14
Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), informace o systému VPK a nově připravované platformě ZÍSKEJ - II., Praha (CZ), 2017-11-28
Note: Tato prezentace byla prezentována rovněž na semináři ZÍSKEJ - II.; Seminář byl realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Central Portal of Czech Libraries
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2017-11-21, last modified 2023-03-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]