idr-1218
Název: Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2017
Autoři: Národní technická knihovna
Rok: 2017
Jazyk: eng
Klíčová slova: autorské právo; digitální knihovny; vysokoškolské práce; výzkumná data; vědecká setkání; šedá literatura
Anglická klíčová slova: academic theses; copyright; digital libraries; grey literature; research data; scientific meetings
Konference/Akce: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2017, Praha (CZ), 2017-10-19
Zdrojový dokument: ISSN 2336-5021
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Projekty a činnosti > Národní úložiště šedé literatury
Konferenční materiály > Sborníky

 

 Záznam vytvořen dne 2017-12-13, naposledy upraven 2020-07-11.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]