idr-1218
Title: Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2017
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2017
Language: eng
Keyword(s): autorské právo; digitální knihovny; vysokoškolské práce; výzkumná data; vědecká setkání; šedá literatura
English keyword(s): academic theses; copyright; digital libraries; grey literature; research data; scientific meetings
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2017, Praha (CZ), 2017-10-19
Host item entry: ISSN 2336-5021
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Conference Materials > Proceedings

 

 Record created 2017-12-13, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]