idr-1231
Title: [originál] [překlad]
Šedá literatura dnes a zítra - od klasických dokumentů k digitálním datům
Authors: Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra
Year: 2018
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): digitální knihovny; informační prameny; výzkumná data; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; grey literature; information sources; research data
Conference/Event: ,
Host item entry: ITlib : Informačné technológie a knižnice, ISSN 1336-0779, Roč. 2018, č. 1
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Author works > Scholarly Articles

 

 Record created 2018-04-24, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]