idr-1289
Title: [originál] [překlad]
GreyGuide Repository and Portal: Advancements and Impact Assessment 5 Years on!
Authors: Farace, Dominic; Biagioni, Stefania; Carlesi, Carlo
Year: 2018
Language: eng, cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: [eng] [cze]

Keyword(s): digitální knihovny; dokumentové fondy; informační věda; úložiště; šedá literatura
English keyword(s): depositing place; digital libraries; document collections; grey literature; information science
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2018, Praha (CZ), 2018-10-24
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2018-10-28, last modified 2023-06-20


Plný text:
Synopsis_Farace_EN - Download fulltextPDF [Download] (Lecture synopsis)
Videozáznam:
NUSL2018-Farace - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
prezentace_Farace_CZ - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)
prezentace_Farace_EN - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)