idr-1290
Title: [originál] [překlad]
Archivace dat v sociálních vědách z pohledu Českého sociálněvědního datového archivu
Authors: Vávra, Martin
Year: 2018
Language: cze, eng
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): archivace dat; databázové systémy; datové sklady; sdílení dat; sociální vědy
English keyword(s): data archiving; data sharing; data warehouses; database systems; social sciences
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2018, Praha (CZ), 2018-10-24
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2018-10-29, last modified 2023-03-20


Plný text:
Fulltext_Vavra_EN - Download fulltextPDF [Download] (English full-text)
Videozáznam:
NUSL2018-Vavra - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
prezentace_Vavra_CZ - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)
prezentace_Vavra_EN - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)