idr-1320
Title: [originál] [překlad]
Uživatelská podpora 2018 - Odbor 3
Authors: Skenderija, Sasha
Year: 2018
Language: cze
Keyword(s): informační management; informační potřeby; knihovní fondy; potřeby uživatelů; profesní rozvoj; uživatelská podpora
English keyword(s): information management; information needs; library collections; professional development; user needs; user support
Conference/Event: Milovy 2018: výjezdní zasedání NTK, Milovy (CZ), 2018-10-08 / 2018-10-10
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2018-11-22, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]