idr-1327
Title: Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2018
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2018
Language: eng
Keyword(s): autorské právo; dlouhodobé uchovávání; LTP; vysokoškolské práce; výzkumná data; vědecká setkání; šedá literatura
English keyword(s): academic theses; copyright; grey literature; long-term preservation; LTP; research data; scientific meetings
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2018, Praha (CZ), 2018-10-24
Host item entry: ISSN 2336-5021
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Conference Materials > Proceedings

 

 Record created 2018-12-18, last modified 2023-06-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]