idr-1338
Title: [originál] [překlad]
Co to vlastně je ta šedá literatura?
Authors: Černohlávková, Petra
Year: 2019
Language: cze
Abstract: Pojem šedá literatura není zdaleka novinkou. Poprvé byla jako odborný termín uznána v 70. letech, výraznější pozornosti se jí dostává až v 90. letech minulého století. Příspěvek se pokouší o základní systematizaci tohoto pojmu.
Keyword(s): digitální knihovny; dokumenty; informační prameny; repozitáře; výzkumná data; vědecká setkání; šedá literatura
English keyword(s): repositories; research data
Host item entry: Čtenář - měsíčník pro knihovny, ISSN 0011-2321, Roč. 70, 11/2018
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Author works > Preprints

 

 Record created 2019-01-15, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]