idr-1420
Title: Measuring the value of open access ETDs in the Algerian digital repositories: an evaluative study
Authors: Mettai, Khaled; Boumarafi, Behdja
Year: 2019
Language: eng, cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: [eng] [cze]

Keyword(s): digitální knihovny; hodnocení VŠKP; otevřený přístup; statistika; statistika využití; vysokoškolské práce; šedá literatura
English keyword(s): academic theses; digital libraries; ETDs; grey literature; open access; statistics; University of Constantine 2; usage statistics; valorization of ETDs
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2019, Praha (CZ), 2019-10-17
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2019-10-19, last modified 2023-06-20


Plný text:
Mettai_Boumarafi_fulltext - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
Mettai_Boumarafi_video - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
Mettai_Boumarafi_presentation_EN - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)
Mettai_Boumarafi_prezentace_CZ - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)