idr-1421
Title: [originál] [překlad]
Integrace VŠKP do Univerzitního repozitáře TUL
Authors: Vencláková, Jitka; Trykarová, Markéta
Year: 2019
Language: eng, cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: [eng] [cze]

Keyword(s): archivace; digitální knihovny; DSpace; elektronické zdroje; univerzitní repozitář; vysokoškolské práce; šedá literatura
English keyword(s): academic theses; archiving; digital libraries; DSpace; electronic sources; grey literature; university repository
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2019, Praha (CZ), 2019-10-17
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2019-10-19, last modified 2023-06-20


Plný text:
Venclakova_Trykarova_fulltext - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
Venclakova_Trykarova_video - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
Venclakova_Trykarova_prezentace_CZ - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)
Venclakova_Trykarova_prezentace_EN - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)