idr-1427
Title: [originál] [překlad]
abART, NK, VIAF a zemětřesení
Authors: Hůla, Jiří
Year: 2019
Language: eng, cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: [eng] [cze]

Keyword(s): databázové systémy; informační systémy; nevýběrovost; otevřenost; výtvarné umění; šedá literatura
English keyword(s): database systems; fine arts; grey literature; information systems; non-selectivity; openness
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2019, Praha (CZ), 2019-10-17
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2019-10-19, last modified 2023-06-20


Plný text:
Hula_fulltext - Download fulltextPDF [Download]
Hula_prezentace_poznamky - Download fulltextPDF [Download] (poznámky k prezentaci)
Videozáznam:
Hula_video - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
Hula_prezentace_CZ - Download fulltextPDF [Download]
Obrázek:
Hula_diagram_of_sys_abART - Download fulltextJPG [Download] (Attachment to the paper - figure 2)