idr-1429
Title: The Challenges of Incorporating Grey Literature Into A Scholarly Platform
Authors: Reece, Alistair
Year: 2019
Language: eng, cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: [eng] [cze]

Keyword(s): obchodní model; projektový management; publikační platforma; vyhledávání informací; vědy o Zemi; XML; šedá literatura
English keyword(s): business model; geosciences; grey literature; information retrieval; project management; publishing platform; XML
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2019, Praha (CZ), 2019-10-17
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2019-10-19, last modified 2020-07-11


Plný text:
Reece_fulltext - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
Reece_video - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
Reece_presentation_CZ - Download fulltextPDF [Download] (česká prezentace)
Reece_presentation_EN - Download fulltextPDF [Download] (English presentation)