idr-1441
Title: Open Access at Charles University: opportunities and challenges
Authors: Římanová, Radka; Panchártek-Suchá, Lucie; Konvalinka, Jan
Year: 2019
Language: eng
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): otevřený přístup; Univerzita Karlova
English keyword(s): Charles University; gold open access; open access
Conference/Event: KRECon 2019: Open Access - Seeking Balance, Praha (CZ), 2019-11-07 / 2019-11-08
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Knowledge-Research-Education
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Open Access
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2019-11-13, last modified 2020-07-11


Videozáznam:
Konvanlinka_video - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
Konvalinka_et_al - Download fulltextPDF [Download]