idr-1444
Title: Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2019
Year: 2019
Language: eng
Publisher: National Library of Technology
ISBN: 978-80-86504-41-4
ISSN: 2336-5021
Keyword(s): autorské právo; digitální knihovny; vysokoškolské práce; vědecká setkání; šedá literatura
English keyword(s): academic theses; copyright; digital libraries; grey literature; scientific meetings
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2019, Praha (CZ), 2019-10-17
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Conference Materials > Proceedings

 

 Record created 2019-11-15, last modified 2023-06-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]