idr-1451
Title: [originál] [překlad]
Google Analytics
Authors: Lohr, Václav
Year: 2019
Language: cze
Keyword(s): Google Analytics; nástroje analýzy webů; statistiky; webové stránky
English keyword(s): Google Analytics; statistics; web analysis tools; web pages
Conference/Event: Školení Google Analytics, Praha (CZ), 2019-10-24
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2019" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2019-12-11, last modified 2020-07-11


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]