idr-1456
Title: GL21: Open Science Encompasses New Forms of Grey Literature
Authors: Černohlávková, Petra
Year: 2019
Language: cze
Abstract: Mezinárodní konference o šedé literatuře se snaží během dvou dnů účastníkům přiblížit nové poznatky v oblasti šedé literatury, digitálních repozitářů, výzkumných dat a dalších přidružených témat. Cestovní zpráva shrnuje účel a průběh cesty a poukazuje na diskutované problémy, jež zazněly na konferenci, jako např. nutná vyhledání alternativních termínů pro šedou literaturu, které budou srozumitelné vědcům i laické veřejnosti a eliminují tak pochybnosti o legálnosti šedé literatury.
Keyword(s): šedá literatura
English keyword(s): grey literature
Conference/Event: GL21, Hannover (DE),
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2020-01-08, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]