idr-1486
Title: Cestovní zpráva - ICOLC Conference, Jacksonville, Florida, USA
Authors: Jirát, Jiří; Svoboda, Martin
Year: 2017
Language: cze
Abstract: Zpráva popisuje účast vedoucího oddělení licenčního a administrativního Czechelib a vedoucího Odborné rady CzechELib na konferenci International Coalition Of Library Consortia – ICOLC, což je nejvýznamnější podnik, kde si vedoucí a klíčoví pracovníci univerzitních, národních i mezinárodních konsorcií sdělují jinak nedostupné poznatky a informace o jednáních s vydavateli, o řízení konsorcií a o užitečných nástrojích.
Keyword(s): elektronické zdroje; konference; konsorcium; otevřená data; otevřený přístup
English keyword(s): conference; consortium ; electronic sources; open access; open data
Project no.: EF16_040/0003542
Conference/Event: International Coalition Of Library Consortia, Jacksonville (US), 2017-04-22 / 2017-04-27
Note: Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > CzechELib
Projects and activities > Electronic Resources
Reports > Business reports

 

 Record created 2020-05-14, last modified 2023-08-08


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]