idr-1489
Název: Cestovní zpráva z třinácté Berlin Open Access Conference a ze zasedání Řídicího výboru (Governing Council - GC) konsorcia SCOAP3
Autoři: Dibuszová, Eva; Svoboda, Martin
Rok: 2017
Jazyk: cze
Abstrakt: Zpráva popisuje účast ředitelky odboru CzechELib a předsedy odborné rady CzechELib na dvou akcích: dvoudenní 13. Berlínské konferenci o otevřeném přístupu s podtitulem „Building capacity for the transformation“ a dvoudenním zasedání Řídicího výboru (Governing Council - GC) konsorcia SCOAP3. Obě konference přinesly vedle vyjasnění strategií pro nadcházející transformaci mechanismu financování vědeckého publikování také množství praktických podnětů, které umožní CzechELib snazší přípravu smluvních dokumentů s vydavateli, lepší oporu pro obtížné vyjednávání, řadu příkladů dobré praxe a množství užitečných kontaktů, mimo jiné a na potenciální užitečné mluvčí pro budoucí konference účastníků CzechELib.
Klíčová slova: elektronické zdroje; konference; otevřený přístup; pracovní skupiny; vědecké publikování
Anglická klíčová slova: conference; electronic sources; open access; scientific publishing; SCOAP3; working groups
Konference/Akce: 13th Berlin Open Access Conference, Berlin (DE), 2017-03-21 / 2017-03-22
SCOAP3 Governing Council, Ženeva (CH), 2017-03-23 / 2017-03-24
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > CzechELib
Projekty a činnosti > Konference
Projekty a činnosti > Elektronické zdroje
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2020-05-14, naposledy upraven 2021-12-06.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]