idr-1489
Title: Cestovní zpráva - 13th Berlin Open Access Conference a zasedání Řídicího výboru (Governing Council - GC) konsorcia SCOAP3
Authors: Dibuszová, Eva; Svoboda, Martin
Year: 2017
Language: cze
Abstract: Zpráva popisuje účast ředitelky odboru CzechELib a předsedy odborné rady CzechELib na dvou akcích: dvoudenní 13. Berlínské konferenci o otevřeném přístupu s podtitulem „Building capacity for the transformation“ a dvoudenním zasedání Řídicího výboru (Governing Council - GC) konsorcia SCOAP3. Obě konference přinesly vedle vyjasnění strategií pro nadcházející transformaci mechanismu financování vědeckého publikování také množství praktických podnětů, které umožní CzechELib snazší přípravu smluvních dokumentů s vydavateli, lepší oporu pro obtížné vyjednávání, řadu příkladů dobré praxe a množství užitečných kontaktů, mimo jiné a na potenciální užitečné mluvčí pro budoucí konference účastníků CzechELib.
Keyword(s): elektronické zdroje; konference; otevřený přístup; pracovní skupiny; vědecké publikování
English keyword(s): conference; electronic sources; open access; scientific publishing; SCOAP3; working groups
Project no.: EF16_040/0003542
Conference/Event: 13th Berlin Open Access Conference, Berlin (DE), 2017-03-21 / 2017-03-22
SCOAP3 Governing Council, Ženeva (CH), 2017-03-23 / 2017-03-24
Note: Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Record appears in these collections:
Projects and activities > CzechELib
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Electronic Resources
Reports > Business reports

 

 Record created 2020-05-14, last modified 2023-08-14


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]