idr-1522
Title: [originál] [překlad]
Projekt NCIP VaVaI: Struktura, řízení a možnosti spolupráce
Authors: Dibuszová, Eva; Jirát, Jiří
Year: 2020
Language: cze
Abstract: V prezentaci bude představen Projekt sdílených činností (novinka „malé novely“ zák. 130/2002 Sb.) – Národní centrum informační podpory VaVaI, který navazuje na Projekt CzechELib z programu OP VVV. Sedmiletý projekt NCIP VaVaI je určen primárně ke kofinancování pořizování EIZ, zejména formou transformačních smluv na Gold OA – od r. 2021, tam, kde to je možné, dále k centrálnímu financování provozu NC CzechELib – od r. 2023 a nově k podpoře VaVaI formou vybudování platformy One Stop Shop for Researches (OSS4R). V druhé části prezentace bude shrnut aktuální vývoj týkající se již uzavřených smluv s dodavateli a smluv nově sjednávaných v rámci CzechELib.
Keyword(s): e-zdroje; EIZ; elektronické informační zdroje; financování; informační podpora; projekt
English keyword(s): e-resources; EIZ; electronic information resources; financing; information support; project
Project no.: EF16_040/0003542
Conference/Event: Bibliotheca Academica 2020, online, 2020-11-03
Note: Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > CzechELib
Projects and activities > National Center for R&D Information Support
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2020-11-06, last modified 2023-06-20


Prezentace:
Download fulltextPDF [Download] (1. část - o projektu - Dibuszová, E.)
Download fulltextPDF [Download] (2. část - o CzechELib - Jirát, J.)