idr-1522
Název: [originál] [překlad]
Projekt NCIP VaVaI: Struktura, řízení a možnosti spolupráce
Autoři: Dibuszová, Eva; Jirát, Jiří
Rok: 2020
Jazyk: cze
Abstrakt: V prezentaci bude představen Projekt sdílených činností (novinka „malé novely“ zák. 130/2002 Sb.) – Národní centrum informační podpory VaVaI, který navazuje na Projekt CzechELib z programu OP VVV. Sedmiletý projekt NCIP VaVaI je určen primárně ke kofinancování pořizování EIZ, zejména formou transformačních smluv na Gold OA – od r. 2021, tam, kde to je možné, dále k centrálnímu financování provozu NC CzechELib – od r. 2023 a nově k podpoře VaVaI formou vybudování platformy One Stop Shop for Researches (OSS4R). V druhé části prezentace bude shrnut aktuální vývoj týkající se již uzavřených smluv s dodavateli a smluv nově sjednávaných v rámci CzechELib.
Klíčová slova: e-zdroje; EIZ; elektronické informační zdroje; financování; informační podpora; projekt
Anglická klíčová slova: e-resources; EIZ; electronic information resources; financing; information support; project
Konference/Akce: Bibliotheca Academica 2020, online, 2020-11-03
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > CzechELib
Projekty a činnosti > Národní centrum pro informační podporu VaVaI
Konferenční materiály > Příspěvky

 

 Záznam vytvořen dne 2020-11-06, naposledy upraven 2022-05-09.


Prezentace:
Stáhnout plný textPDF [Stáhnout] (1. část - o projektu - Dibuszová, E.)
Stáhnout plný textPDF [Stáhnout] (2. část - o CzechELib - Jirát, J.)