idr-1527
Title: Strategie dlouhodobé ochrany
Authors: Konečný, Michal
Year: 2020
Language: cze
Abstract: Webový seminář je určen začátečníkům v oblasti plánování dlouhodobé ochrany, kterým pomůže zorientovat se v problematice a seznámit se s nejdůležitějšími principy. V teoretické části představí základní strategie, metody a nástroje používané při dlouhodobé ochraně a jejím plánování a vysvětlí, která kritéria vzít v úvahu při výběru těch nejvhodnějších. Seznámí účastníky se standardy a certifikacemi, které mohou jejich rozhodování ovlivnit. V praktické části webináře si účastníci vyzkouší některé nástroje, které slouží pro identifikaci, validaci a migraci souborů a vyzkouší si demoverze systémů, určených pro dlouhodobé uchovávání.
Keyword(s): certifikace; digitální kurátorství; digitální repozitáře; dlouhodobá ochrana; standardy; workshop
English keyword(s): certification; digital curation; digital repositories; long term preservation; standards; workshop
Conference/Event: Digitální kurátorství , online, 2020-11-25
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2020-12-01, last modified 2023-06-20


Prezentace:
Download fulltextPDF [Download] (Prezentace s funkčními odkazy)
Download fulltextPDF [Download] (Prezentace s poznámkami autora)