idr-1531
Title: Manipulace s historickými zvukovými nosiči a jejich ochrana: Vznik, průběh a výsledky metodiky zaměřené na ochranu a péči o vybrané typy zvukových nosičů
Authors: Mejzr, Martin
Year: 2020
Language: cze
Keyword(s): dlouhodobá ochrana; metodika; Nový fonograf; zvukové dokumenty; zvukové nosiče; záznam zvuku
English keyword(s): audio documents; long-term protection; methodology; New Phonograph; sound recordings
Conference/Event: Získávání odborných kompetencí pro oblast správy a ochrany zvukových nosičů, online, 2020-12-07
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2020-12-16, last modified 2020-12-16


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]