idr-1544
Title: Návrh modelového řešení pro dlouhodobé uchovávání vybraných typů zvukových dokumentů v paměťových institucích České republiky: představení diplomové práce
Authors: Novotná, Helena
Year: 2020
Language: cze
Keyword(s): diplomová práce; dlouhodobá ochrana; kulturní dědictví; paměťové instituce; zvukové dokumenty
English keyword(s): audio documents; cultural heritage; long-term protection; master thesis; memory institutions
Conference/Event: Získávání odborných kompetencí pro oblast správy a ochrany zvukových nosičů, online, 2020-12-07
Note: Vedoucí diplomové práce - PhDr. Michal Hora.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2021-02-10, last modified 2021-02-15


Videozáznam:
7_12_20_webinar_horova - Download fulltextMP4 [Download] (nesestřihaný celý záznam z workshopu)
Prezentace:
idr-1544_1 - Download fulltextPDF [Download]