idr-1555
Title: Zdroje pro výuku biologie
Authors: Karbanová, Eva
Year: 2021
Language: cze
Abstract: Materiál určený primárně učitelům středních a základních škol obsahuje seznam otevřených informačních zdrojů z oblasti biologie a dalších přírodních věd. Tyto zdroje je možné využít při výuce biologie, zapojovaní badatelské a projektové výuky a při vedení studentů, kteří píší ročníkové práce, nebo pracující na projektech v rámci SOČ. Doporučené zdroje jsou k dispozici jak v češtině, tak angličtině.
Keyword(s): biologie; informační zdroje; otevřené zdroje; podpora učitelů; vyhledávání
English keyword(s): biology; high school support; information resources; open access; searching
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Information literacy
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2021-08-04, last modified 2021-08-04


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]