idr-1591
Název: Prezentační dovednosti pro 21. století
Autoři: Kolman, Martin
Rok: 2021
Jazyk: cze
Abstrakt: Seminář je zaměřen na analýzu publika, vizuální pomůcky a uspořádání prostoru; dále na osobnost prezentujícího, paralingvistickou stránku řeči a neverbální komunikaci; tvorbu prezentace, strukturu efektivní prezentace, problematické podněty, moderování a improvizaci.
Klíčová slova: komunikace; konferenční technika; prezentace; prezentační dovednosti
Anglická klíčová slova: communication; conference technologies; presentation; presentation skills
Konference/Akce: online, 2021-09-15 / 2021-09-16
Poznámka: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2021" za finanční odpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Informační vzdělávání
Školicí materiály > Prezentace ze školení

 

 Záznam vytvořen dne 2022-02-07, naposledy upraven 2023-06-20.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Prezentace:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]