idr-1591
Title: Prezentační dovednosti pro 21. století
Authors: Kolman, Martin
Year: 2021
Language: cze
Abstract: Seminář je zaměřen na analýzu publika, vizuální pomůcky a uspořádání prostoru; dále na osobnost prezentujícího, paralingvistickou stránku řeči a neverbální komunikaci; tvorbu prezentace, strukturu efektivní prezentace, problematické podněty, moderování a improvizaci.
Keyword(s): komunikace; konferenční technika; prezentace; prezentační dovednosti
English keyword(s): communication; conference technologies; presentation; presentation skills
Conference/Event: online, 2021-09-15 / 2021-09-16
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2021" za finanční odpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2022-02-07, last modified 2022-02-10


Documents are available only to NTK employees.
Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]