idr-1605
Title: Citační manažery: Citace PRO pro začátečníky
Authors: Turek, Vojtěch; Krásová, Věra; Wildtová, Lenka
Year: 2021
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: Tento webinář proběhl 4. listopadu 2021 v rámci cyklu workshopů Jak na závěrečnou práci. Zaměstnanci NTK z Oddělení informační podpory v něm vysvětlují základy práce s českým citačním manažerem Citace PRO, který nabízí placené i neplacené verze, které se liší svými funkcemi. Manažer je specifický svým online rozhraním, které se nepodobá žádným ostatním citačním manažerům typu Zotero, Endnote atp. Informace ve webináři byly zaměřené na začátečníky, a proto byly ve webináři zmíněny pouze hlavní (základní) funkce citačního manažeru. Posluchači mohli komunikovat s přednášejícími přímo v průběhu webináře prostřednictvím chatu či se přihlásit a sdělit dotaz pomocí mikrofonu. Ve webináři byl kladen důraz na praktické ukázky, aby bylo představení citačního manažeru co nejnázornější.
Keyword(s): citace; Citace PRO; citační manažery; závěrečné práce
English keyword(s): citation; citation managers; theses
Conference/Event: Jak na závěrečnou práci, online, 2021-11-04
Note: Webinář proběhl také v termínu 2. 11. 2021.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2022-03-25, last modified 2023-03-20


Videozáznam:
Download fulltext
MP4
[Download]