idr-160
Title: [originál] [překlad]
Volně přístupné databáze patentů USA
Authors: Dvořáková, Drahomíra; Janík, Marek
Year: 2011
Language: cze
Abstract: Moravská zemská knihovna v Brně pořádala dne 29. 6. 2011 v rámci svých aktivit odborný seminář Volně přístupné databáze patentů USA určený informačním pracovníkům knihoven, kteří se zabývají problematikou vyhledávání patentů aj. průmyslových vzorů. Program byl zaměřen na získání přehledu o databázích, v nichž lze bezplatně hledat patentové dokumenty USA. Účastníci zde získali informace o tom, jakými cestami se lze dostat k plným textům amerických patentů.
Keyword(s): databáze; Google Patents; informační systémy; patentové právo; patenty; školení
English keyword(s): Database; Google Patents; information systems; patent law; Patents; Training
Conference/Event: Brno (CZ), 2011-06-29
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-16, last modified 2023-04-06


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]