idr-1615
Title: [originál] [překlad]
Knihovny.cz
Authors: Zadražilová, Iva
Year: 2022
Language: cze
Abstract: V rámci semináře budou detailně představeny všechny funkce portálu Knihovny.cz,s důrazem na novinky, které přinesla nová verze portálu dostupná od března 2022. Pozornost se zaměří zejména na zahraniční zdroje, tipy pro vyhledávání, práci se čtenářským účtem, vyhledávání online zdrojů, propojení identit, vyhledávání a export citací, inspirační seznamy a novinky. Představeno bude i základní vyhledávání online dokumentů přes Digitální knihovnu. Součástí semináře budou i praktické ukázky a také samostatná práce účastníků, je tedy nutné mít k dispozici vlastní notebook nebo PC.
Keyword(s): jednotný přístup; Knihovny.cz; knihovní služby; portál; vyhledávání
English keyword(s): features; librarian services; portal; searching; unified access
Conference/Event: Knihovny.cz, Praha (CZ), 2022-05-26
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2022".
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Central Portal of Czech Libraries
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2022-06-09, last modified 2022-12-16


Videozáznam:
Download fulltext
MP4
[Download]