idr-168
Title: [originál] [překlad]
Workshop k projektu Sharing Knowledge – Open Access Repositories in the V4 Countries
Authors: Simandlová, Tereza
Year: 2011
Language: cze
Abstract: Účelem služební cesty byla účast na workshopu zástupců projektu „Sharing Knowledge – Open Access Repositories in the V4 Countries“, který byl pořádán koordinátorem projektu – Univerzitní a národní knihovnou v Debrecínu ve dnech 13. – 15. dubna 2011. V rámci jednodenního setkání byly projednány klíčové aktivity, kterými je přeložení příručky DRIVER Guidelines, digitalizace šedé literatury, vznik národních agregátorů a pořádání seminářů k podpoře Open Access a zpřístupňování šedé literatury. Dále byl probírán způsob komunikace mezi partnery, propagace, časový plán a vyúčtování projektových nákladů.
Keyword(s): agregátor; digitalizace; digitalizace informačních zdrojů; digitální knihovny; otevřený přístup; projekt; projekty; vědecká komunikace; workshop; šedá literatura
English keyword(s): Aggregator; digital libraries; Digitization; digitization of information resources; Grey literature; grey literature; Open Access; Project; projects; science communication; Workshop
Conference/Event: Debrecen (HU), 2011-04-14
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Open Access
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-17, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]