idr-1708
Title: Memorandum o spolupráci mezi Národní technickou knihovnou a Masarykovou univerzitou při řešení IPs CARDS a EOSC-CZ a jejich udržitelnosti
Authors: Národní technická knihovna; Masarykova univerzita
Year: 2022
Language: cze
Keyword(s): CARDS; EOSC; EOSC-CZ; Masarykova univerzita; metadata; Národní metadatový adresář; Národní technická knihovna; Open Science; perzistentní identifikátory; projekty; spolupráce
English keyword(s): CARDS; cooperation; EOSC; Masaryk University; metadata; National Library of Technology; National metadata directory; Open Science; persistent identifiers; projects
Note: Hlavním cílem spolupráce Národní technické knihovny a Masarykovy univerzity je společná podpora vytvoření ekosystému služeb a nástrojů zajišťujících implementaci EOSC v ČR, vytvoření Národní datové infrastruktury, jejích součástí a služeb, jak je rámcově zachyceno v Architektuře implementace EOSC v ČR.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Projects and activities > Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS)
Informative Documents > Legal Documents

 

 Record created 2023-01-24, last modified 2023-03-22


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]