idr-1708
Název: Memorandum o spolupráci mezi Národní technickou knihovnou a Masarykovou univerzitou při řešení IPs CARDS a EOSC-CZ a jejich udržitelnosti
Autoři: Národní technická knihovna; Masarykova univerzita
Rok: 2022
Jazyk: cze
Klíčová slova: CARDS; EOSC; EOSC-CZ; Masarykova univerzita; metadata; Národní metadatový adresář; Národní technická knihovna; Open Science; perzistentní identifikátory; projekty; spolupráce
Anglická klíčová slova: CARDS; cooperation; EOSC; Masaryk University; metadata; National Library of Technology; National metadata directory; Open Science; persistent identifiers; projects
Poznámka: Hlavním cílem spolupráce Národní technické knihovny a Masarykovy univerzity je společná podpora vytvoření ekosystému služeb a nástrojů zajišťujících implementaci EOSC v ČR, vytvoření Národní datové infrastruktury, jejích součástí a služeb, jak je rámcově zachyceno v Architektuře implementace EOSC v ČR.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Organizace knihovny
Projekty a činnosti > Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS)
Informativní dokumenty > Základní dokumenty

 

 Záznam vytvořen dne 2023-01-24, naposledy upraven 2023-06-09.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]