idr-1729
Title: Prezentační dovednosti
Authors: Kolman, Martin
Year: 2023
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): komunikace; prezentace; prezentační dovednosti; veřejný projev
English keyword(s): communication; presentation; presentation skills; public speaking
Conference/Event: Praha (CZ), 2023-05-24
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2023" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2023-05-30, last modified 2023-06-20


Documents are available only to NTK employees.
Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]