idr-173
Title: [originál] [překlad]
Digitálna knižnica 2010: Digitalizácia a srístupnenie digitálného obsahu
Authors: Pejšová, Petra; Fürstová, Iveta
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Účelem zahraniční cesty byla účast na konferenci Digitálna knižnica 2010, která se konala od 22. září do 24. září 2010 na Slovensku v hotelu Družba v Jasné pod Chopkom. Petra Pejšová zde 24. 9. 2010 přednesla příspěvek s názvem Uživatelské rozhraní Národního úložiště šedé literatury, ve kterém představila projekt NTK Národní úložiště šedé literatury (NUŠL), jehož hlavním cílem je budování digitálního repozitáře pro shromažďování, dlouhodobou archivaci a zpřístupnění šedé literatury na národní úrovni. Program konference byl zaměřený na digitalizaci a zpřístupnění digitálního obsahu a prezentaci projektů realizovaných na Slovensku, v České republice a velký prostor byl věnován zahraničním hostům. Účel cesty – prezentace projektu NUŠL a NTK, i získání nových informací z oblasti digitalizace a digitálních knihoven - byl naplněn.
Keyword(s): digitalizace informačních zdrojů; digitální knihovny; galerie; informační služby; knihovnictví; mezinárodní konference; muzejnictví; Národní úložiště šedé literatury
English keyword(s): digital libraries; digitization of information resources; Galleries; information services; international conference; Librarianship; Museology; National Repository of Grey Literature
Conference/Event: Digitálna knižnica 2010, Jasná pod Chopkom (SK), 2010-09-22 / 2010-09-25
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-17, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]