idr-177
Title: [originál] [překlad]
Zpřístupňování šedé literatury – dostupnost, transparentnost, budoucnost?
Authors: Fürstová, Iveta
Year: 2011
Language: cze, eng
Abstract: Novinkou letošního semináře bude panel expertů na téma „Zveřejňování šedé literatury - dostupnost, transparentnost, budoucnost?“. Panelové diskuse, kterou bude moderovat Mgr. Iveta Fürstová, se zúčastní Mgr. Lenka Maixnerová z Národní lékařské knihovny, PhDr. Václava Horčáková z Historického ústavu AV ČR, v.v.i. a Tomáš Pergler z Akademie výtvarných umění v Praze. Téma panelové diskuse koresponduje s tématem semináře a představí názory odborníků z různých institucí na aktuální otázky z oblasti zpřístupňování šedé literatury.
Keyword(s): digitální knihovny; digitální repozitář; diskuze; průzkum spokojenosti; spolupracující instituce; vědecká setkání; šedá literatura
English keyword(s): Cooperating institutions; digital libraries; Digital repository; Discussion; Grey literature; grey literature; Satisfaction survey; scientific meetings
Conference/Event: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011, Praha (CZ), 2011-10-25
Note: Panelová diskuze s úvodní přednáškou o průzkumu spokojenosti mezi spolupracujícími institucemi partnerské sítě NUŠL.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2012-01-20, last modified 2020-07-11


Plný text:
idr-177_4 - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
idr-177_3 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-177_1 - Download fulltextPDF [Download]
idr-177_2 - Download fulltextPDF [Download]