idr-181
Title: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva - Mezinárodní konference CASLIN 2010
Authors: Kožuchová, Darina
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Mezinárodní konference CASLIN 2010 s tematikou „Library services, user´s needs and changing economic realities“ se konala v Tálech (Slovensko). Pořadatelem konference byla Univerzitní knihovna Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Hlavní myšlenkou byla prezentace zkušeností zejména zahraničních lektorů o dopadech ekonomické krize na činnost knihoven a na poskytování služeb zákazníkům knihoven a měnící se vize a poslání knihoven vlivem probíhajících ekonomických i technologických změn. Jako zásadní pro přežití označili přednášející změnu charakteru knihoven jako institucí poskytující výlučně knihovní služby na instituce s neknihovnickými aktivitami, službami různého charakteru pro příslušné komunity; s těmito změnami souvisí jejich vnější a vnitřní přestavba i celková organizační kultura. Nevyhnutným předpokladem pro ekonomické přežití je úzká spolupráce knihoven při budování fondů, poskytování a propagaci nových služeb, sdílení budov, prostorů, lidí a dodavatelů. Nové technologie, jejich ovládání zákazníky a změna chování se zákazníků nutí knihovny intenzivně digitalizovat a vzdělávat knihovníky pro nové tisíciletí.
Keyword(s): ekonomická krize; informační služby; knihovní služby; mezinárodní konference; uživatelské potřeby; veřejné knihovny; vědecké knihovny
English keyword(s): Economic crisis; information services; international conference; Library services; public libraries; scientific libraries; User´s needs
Conference/Event: CASLIN 2010, Tále (SK), 2010-06-06 / 2010-06-10
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-20, last modified 2023-08-13


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]