idr-182
Title: Libraries in the Digital Age (LIDA) 2010
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Libraries in the Digital Age (LIDA) 2010, 24. – 29. 5. 2010, University of Zadar a Rutgers University, Zadar, Chorvatsko - Za NTK se konference zúčastnila PhDr. Petra Pejšová z oddělení Digitální národní technické knihovny. První část konference byla zaměřena na digitální vzdělávání a jeho podporu v knihovnách. Druhá část konference byla věnována tématu digitální generace a jejích příležitostí a inovací. Jako opak k digitálně „narozeným“ byl používán termín digitální „imigranti“. Na konferenci byly prezentovány příklady institucionálních repozitářů, služby pomocí sociálních sítí a další možnosti využití moderních informačních technologií. PhDr. Petra Pejšová přednesla na konferenci příspěvek s názvem „User Interface of the National Repository of Grey Literature”.
Keyword(s): digitální knihovny; digitální vědění; elektronické knihy; informační technologie; institucionální repozitáře; mezinárodní konference; sociální sítě
English keyword(s): computer technology; digital libraries; Digital natives; Digital scholarship; Electronic books; Institutional repositories; international conference; Social networks
Conference/Event: Libraries in the Digital Age (LIDA) 2010, Záhřeb (HR), 2010-05-24 / 2010-05-28
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-20, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]