idr-196
Title: [originál] [překlad]
Konzultace služby eBooks on Demand
Authors: Kamrádková, Kateřina
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Dne 11. listopadu 2009 se vybraní pracovníci NTK zúčastnili konzultace služby eBooks on Demand (EOD), která ve Vědecké knihovně v Olomouci (VKOL) funguje už od podzimu roku 2008. V NTK jsme nyní ve fázi dokončování přípravných prací a před podpisem Kooperační smlouvy pro přidružené členy EOD, na jejímž základě můžeme službu EOD poskytovat také u nás.
Keyword(s): digitalizace informačních zdrojů; elektronické informační zdroje; elektronické knihy; Elektronické knihy na objednávku; Evropská unie; historický fond; informační služby; knihovní služby; staré tisky
English keyword(s): digitization of information resources; eBooks on Demand; Electronic books; electronic sources; European union; Historical collection; information services; Library services; old editions
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > eBooks on Demand
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Rare Books and Special Collections
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-24, last modified 2023-03-20


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]