idr-197
Title: Eleventh International Conference on Grey Literature: The Grey Mosaic, Piecing it All Together
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2009
Language: cze
Abstract: 11. ročník mezinárodní konference zaměřené na šedou literaturu hostovala v roce 2009 Kongresová knihovna ve Washingtonu, USA. Celkem na konferenci přijelo 114 účastníků především z Evropy, severní Ameriky, Japonska a Ruska. Konference se zabývala problematikou šedé literatury. Hlavními okruhy byly repozitáře šedé literatury, open access pro šedou literaturu, vliv šedé literatury na občany a využití šedé literatury ve specializovaných oborech. Součástí konference bylo předkonfernční setkání členů a hostů asociace GreyNet a postkonfernční exkurze v Kongresové knihovně.
Keyword(s): digitální knihovny; mezinárodní konference; mezinárodní spolupráce; otevřený přístup; repozitář; vědecká komunikace; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; Grey literature; grey literature; international conference; international cooperation; Open Access; Repository; science communication
Conference/Event: Eleventh International Conference on Grey Literature (CL11), Washington D.C. (US), 2009-12-14 / 2009-12-15
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-24, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.