idr-204
Title: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva 11. ročníku „Interlending and Document Supply Conference“ (ILDS)
Authors: Dvořáková, Drahomíra
Year: 2009
Language: cze
Abstract: 11. ročník konference o mezinárodních meziknihovních službách a dodávání dokumentů (11th Interlending and Document Supply International Conference - ILDS) se konal ve dnech 20. 10. - 22. 10. 2009 v Hannoveru. Jedná se o specializovanou konferenci, která je pořádána jednou za dva roky, letošní ročník se konal pod záštitou Goportisu. Hlavním mottem této mezinárodní konference v Hannoveru bylo "Strategic Alliances and Partnerships in Interlending and Document Supply".
Keyword(s): elektronické dodávání dokumentů; IFLA; knihovní služby; konference; mezinárodní konference; mezinárodní meziknihovní služby; mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
English keyword(s): Conference; document delivery services; IFLA; international conference; international interlibrary circulation services; Library services
Conference/Event: 11th Interlending and Document Supply Conference, Hannover (DE), 2009-10-20 / 2009-10-22
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-24, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]