idr-206
Title: Libraries in the Digital age (LIDA) 2009
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Tato konference obsáhla jak velmi teoretické přednášky, tak praktické workshopy a prezentace funkčních řešení projektů a systémů. Na konferenci byly již prezentovány příklady využití Second Life v oblasti ochrany kulturního dědictví a jako další potencionální oblast informačních služeb. Do příspěvků se promítla i hospodářská krize, hovořilo se hodně o nutnosti spojit aktivity knihoven, archivů a muzeí. Například digitalizace probíhá ve všech typech těchto institucí, ale jsou zde základní rozdíly v účelu digitalizace a standardech.
Keyword(s): digitalizace informačních zdrojů; digitální knihovny; informační služby; inovace; knihovní služby; konference; kulturní dědictví; mezinárodní konference; vědci
English keyword(s): Conference; Cultural heritage; digital libraries; digitization of information resources; information services; Innovations; international conference; Library services; Scientists
Conference/Event: Libraries in the Digital Age (LIDA) 2009, Dubrovník (HR), 2009-05-25 / 2009-05-29
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-25, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]