idr-208
Název: E-infrastructure for digital grey literature repositories - OpenSIGLE
Autoři: Pejšová, Petra
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: Jednáním za NTK byla pověřena PhDr. Petra Pejšová z odboru projektů a inovací. Hlavní cílem služební cesty byla příprava projektové žádosti o dotaci na studii proveditelnosti na vytvoření celoevropské e-infrastuktury pro digitální repositáře šedé literatury (OpenSIGLE), který koordinuje organizace GreyNet se sídlem v Amsterdamu. Pracovní jednání probíhala na University Lille III (FR), která bude zajišťovat finanční management projektu a připravuje celkový rozpočet do projektové žádosti. University Lille má na vedení projektů vytvořeno celé oddělení a jeho pracovníci velmi dobře znají 7. rámcový program, do kterého plánujeme návrh projektu podat.
Klíčová slova: digitální knihovny; elektronické informační zdroje; mezinárodní informační systémy; mezinárodní spolupráce; mezinárodní systém ; Národní úložiště šedé literatury; OpenGrey; OpenSIGLE; pracovní skupina; spolupráce; šedá literatura
Anglická klíčová slova: Collaboration; digital libraries; electronic sources; Grey literature; grey literature; international cooperation; international information systems; International system; National Repository of Grey Literature; OpenGrey; OpenSIGLE; Working group
Konference/Akce: Lille (FR), 2009-11-06
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Národní úložiště šedé literatury
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-01-25, naposledy upraven 2023-04-06.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.