idr-208
Title: Cestovní zpráva - E-infrastructure for digital grey literature repositories - OpenSIGLE
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Jednáním za NTK byla pověřena PhDr. Petra Pejšová z odboru projektů a inovací. Hlavní cílem služební cesty byla příprava projektové žádosti o dotaci na studii proveditelnosti na vytvoření celoevropské e-infrastuktury pro digitální repositáře šedé literatury (OpenSIGLE), který koordinuje organizace GreyNet se sídlem v Amsterdamu. Pracovní jednání probíhala na University Lille III (FR), která bude zajišťovat finanční management projektu a připravuje celkový rozpočet do projektové žádosti. University Lille má na vedení projektů vytvořeno celé oddělení a jeho pracovníci velmi dobře znají 7. rámcový program, do kterého plánujeme návrh projektu podat.
Keyword(s): digitální knihovny; elektronické informační zdroje; mezinárodní informační systémy; mezinárodní spolupráce; mezinárodní systém ; Národní úložiště šedé literatury; OpenGrey; OpenSIGLE; pracovní skupina; spolupráce; šedá literatura
English keyword(s): Collaboration; digital libraries; electronic sources; Grey literature; grey literature; international cooperation; international information systems; International system; National Repository of Grey Literature; OpenGrey; OpenSIGLE; Working group
Conference/Event: Lille (FR), 2009-11-06
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-25, last modified 2023-08-11


Documents are available only to NTK employees.