idr-228
Title: [originál] [překlad]
Veletrh Online 2007
Authors: Svoboda, Martin; Římanová, Radka; Pejšová, Petra
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Účast na veletrhu Online 2007 a doprovodných seminářích Online Information 2007 a Information Management Solution 2007.
Keyword(s): elektronické informační zdroje; informační služby; knihovny; knihovní služby; sociální sítě; sociální síťě; Web 2.0; webové aplikace; Wiki
English keyword(s): electronic sources; information services; Library; Library services; social networks; Social Networks; Web 2.0; web applications; Wiki
Conference/Event: Online information 2007, London (GB), 2007-12-03 / 2007-12-06
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-31, last modified 2023-04-06


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]