idr-22
Title: [originál] [překlad]
Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)
Authors: Pejšová, Petra; Fürstová, Iveta
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Cílem příspěvku je představit vývoj a aktuální výsledky budování digitálního repositáře Národní úložiště šedé literatury (NUŠL), které vzniká v rámci projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“. Projekt NUŠL řeší Národní technická knihovna (NTK) ve spolupráci s VŠE v Praze s cílem zajistit centrální přístup k dokumentům šedé literatury (tj. nepublikované či polopublikované literatury) na národní úrovni. Hlavním úkolem NUŠL je sloužit jako centrální rozhraní pro vyhledávání a dlouhodobou archivaci šedé literatury, kde uživatel nalezne metadata s plnými texty, a tím podporovat vědu, výzkum a vzdělávání.
Keyword(s): digitální knihovny; digitální repozitář; Národní technická knihovna; národní uložiště; uživatelské rozhraní; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; digital repository; grey literature; national repository; National Technical Library; user interface
Conference/Event: INFORUM 2010, Praha (CZ), 2010-05-25 / 2010-05-27
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2011-05-12, last modified 2023-06-20


Plný text:
idr-22_2 - Download fulltextPDF [Download]
Prezentace:
idr-22_1 - Download fulltextPDF [Download]