idr-231
Title: [originál] [překlad]
Zpráva z konference ELPUB 2007
Authors: Skolková, Linda
Year: 2008
Language: cze
Abstract: Ve dnech 13. – 15. června 2007 se ve Vídni uskutečnila již 11. konference o elektronickém publikování (11th International Conference on Electronic Publishing), tj. ELPUB 2007. Tematicky byla konference zaměřena na otevřenost v digitálním publikování, konkrétně na povědomí o tomto tématu, objevování a otevřený přístup (Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Open Access).
Keyword(s): 11th International Conference on Electronic Publishing; e-publikování; elektronické publikování; konference; nové modely publikování; otevřený přístup; vědecká komunikace; web 2.0
English keyword(s): 11th International Conference on Electronic Publishing; computer typography; Conference; E-publishing; New Publishing Models; Open Access; science communication; Web 2.0
Host item entry: Ikaros, ISSN 1212-5075, Roč. 12, č. 1 (2008)
Location: http://www.ikaros.cz/?q=node/4506
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Open Access
Author works > Scholarly Articles

 

 Record created 2012-02-02, last modified 2018-07-30
No fulltext