idr-248
Title: [originál] [překlad]
Zpráva z cesty na 29. seminář ELAG 2005 – Open Access v CERNu u Ženevy, Švýcarsko vykonané ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2005
Authors: Svoboda, Martin
Year: 2005
Language: cze
Keyword(s): digitální knihovny; elektronické publikování; otevřený přístup; vědecká komunikace; vědecká setkání; vědecké publikování; zelená cesta; zlatá cesta
English keyword(s): computer typography; digital libraries; Gold road; Green road; Open Access; Scholarly publishing; science communication; scientific meetings
Conference/Event: 29th ELAG Library Systems seminar, Geneva (CH), 2005-06-01 / 2005-06-03
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Open Access
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-02-07, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]